logo

Aero-Therm

areo therm

Aero-Therm är thermoaktivt fyllmedel som använder en unik kombination av glasmikrosfärer från 3M och AEROGEL värmeisolering vilket för närvarande är den bästa i världen.

Bara en mm behövs.

AERO-THERM De unika ligger i det faktum att, till skillnad från konventionella isoleringsmaterial.

Reflekterar Aero-Therm effektivt den termiska strålningen. Detta fenomen är källan till många fördelar:

- minskade värmeförlusterna

- rumsvärmen stiger snabbare

- minskar kondens och mögelbildning

- förbättrar termisk komfort

- förbättrar inomhusluftens kvalitet

- mer resistent mot sprickbildning än den traditionella vikten av gips

På sommaren gör den det motsatta, skyddar huset från överhettning.

Aero-Therm kännetecknas av möjligheten att införa på olika material:

- tapet

- panel

- gipsskiva

- OSB

- PVC

- metal

Var kan man använda Aero-Therm:

- i nya byggnader

- isolering av fönster och dörrar

- ansluta väggar och tak

- hörn av rum

- vägg angränsande till ouppvärmd zoner

- våningen ovanför garage och källare

- tak och vind

- som skärmar för att förbättra effektiviteten i radiatorer

- hela rummet

Aero-Therm är lämplig för lappning av gipsskivor och som ett material som eliminerar köldbryggor.

Aero-Therm genombrott i värmeisolering inifrån